collage_image
blocks_image

In een inspirerend gesprek met François Rönne krijg je een beeld van jouw levensweg ter verwerkelijking van de geestelijke zin van je stoffelijke bestaan en de hereniging met je geestelijke bron.

Internet explorer gebruikers
klik hier voor info.

Aantal bezoekers:

"Truth is a pathless land."
(de waarheid is een land zonder paden)
Klik hier: Over afhankelijk en leegte.